Dự án xây lắp

Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh BR-VT
Chủ đầu tư: Sở LĐTB&XH tỉnh BR-VT
Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh
Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 56, phường Phước Hưng, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT
Giá trị xây lắp: 44.595.017.914đ (Bốn mươi bốn tỷ, năm trăm chín mươi năm triệu, không trăm mười bảy ngàn, chín trăm mười bốn đồng)

 

- Tên công trình: Trụ sở UBND phường 4, Tp. Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: BQL Dự án hạ tầng Tp. Vũng Tàu.
- Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh
- Địa điểm: số 68 đường Cô Giang, phường 4, Tp. Vũng Tàu
- Giá trị xây lắp: 16.665.289.981đ (Mười sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi năm triệu, hai trăm tám mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi một đồng)