Dự án / Dự án xây lắp

Khách sạn Vũng Tàu Rivage

Phối cảnh công trình Khách sạn Vũng Tàu Rivage

- Tên công trình: Khách sạn Vũng Tàu Rivage

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vũng Tàu Rivage

- Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh

- Địa điểm xây dựng: số 03-05 đường Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

- Giá trị xây lắp: 22.662.584.000đ (Hai mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn đồng)

- Ngày khởi công: 17/4/2017

- Ngày hoàn thành: Dự kiến cuối tháng 10/2018

- Quy mô công trình: 01 tầng hầm và 11 tầng lầu