Dự án / Dự án xây lắp

Công trình Trụ sở Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Phối cảnh tổng thể Trụ sở Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

- Địa điểm: thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT

- Chủ đầu tư: BQL Dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh BR-VT

- Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh BR-VT

- Tổng giá trị hợp đồng: 29.818.141.755đ (Hai mươi chín tỷ, tám trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi một ngàn, bảy trăm năm mươi năm ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày khởi công (dự kiến vào quý 4 năm 2018)