Dự án / Dự án xây lắp

XD mới và cải tạo trụ sở Cty CP Cấp Nước BR-VT

XD mới và cải tạo trụ sở Cty CP Cấp Nước BR-VT


Phối cảnh công trình


 

- Tên công trình: Xây dựng mới và cải tạo trụ sở Công ty CP Cấp Nước BR-VT
- Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp Nước BR-VT
- Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh
- Địa điểm: số 14 đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu
- Giá trị xây lắp: 9.624.241.932đ (Chín tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi một ngàn, chín trăm ba mươi hai đồng)
- Thời gian thi công: 180 ngày, kể từ ngày 18/3/2016
- Quy mô công trình:
1/ Khối nhà cải tạo: 5 tầng (4 tầng+buồng thang, sân thượng có mái che).
2/ Khối nhà xây mới: 6 tầng (5 tầng + buồng thang, sân thượng)
- Loại, Cấp công trình: cấp III.