Dự án / Dự án xây lắp

CT: Mở rộng Trường TH Nguyễn Thái Học-Tp Vũng Tàu

CT: Mở rộng Trường TH Nguyễn Thái Học-Tp Vũng Tàu


Tên công trình: Công trình mở rộng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, Tp. Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Vũng Tàu
Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

- Địa điểm: số 219 đường Ba Cu, phường 4, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Giá trị hợp đồng: 40.544.896.000 đồng
- - Giá trị quyết toán: 42.916.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, chín trăm mười sáu triệu đồng)

- Thời gian thực hiện: 690 ngày, kể từ tháng 10/2013 đến cuối tháng 8/2015
Quy mô công trình:
      - Khối cải tạo: Cao 03 tầng, diện tích xây dựng 486m2, diện tích sử dụng 1.458m2
      - Khối xây mới: Diện tích xây dựng 1.417m2, diện tích sử dụng: 6.947m2, bao gồm:
      + Khối phòng học 4 tầng
      + Khối hành chính, chức năng và bán trú
- Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật: Nhà xe; Nhà bảo vệ; Hệ thống cấp nước, cấp điện; Phòng cháy, chữa cháy...
- Loại công trình: Dân dụng cấp III