Dự án / Dự án xây lắp

Công trình Nhà bảo tàng tỉnh BR-VT

Công trình Nhà bảo tàng tỉnh BR-VT


Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh
- Địa điểm: đường Trần Phú, phường 1, Tp. Vũng Tàu
- Quy mô công trình:
+ Diện tích khu đất: 18.100m2
+ Diện tích xây dựng: 3.721m2
+ Mật độ xây dựng: 20,26%
+ Tổng diện tích sàn sử dụng: 9.208m2
- Giá trị hợp đồng: 98.197.568.053 đồng
- Giá trị quyết toán: 118.500.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Tính chất công trình: dân dụng
- Thời gian thi công: 510 ngày
- Các hạng mục công trình gồm: Nhà trưng bày cao 7 tầng; Nhà bảo vệ; Nhà xe và các hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác.