Dự án / Dự án xây lắp

Nhà ở xã hội, tại khu Chí Linh A,Tp. Vũng Tàu

Nhà ở xã hội, tại khu Chí Linh A,Tp. Vũng Tàu

 
- Tên công trình: Nhà ở xã hội, tại khu Chí Linh A, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
- Chủ đầu tư: Xí nghiệp quản lý và kinh doanh nhà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh

- Địa điểm: Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu
- Quy mô công trình: 04 block 12 tầng và 1 tầng sân thượng
- Tổng diện tích đất: 2.858m2
- Tổng diện tích sàn: 36.938m2
- Tính chất công trình: dân dụng
- Giá trị hợp đồng (lô B): 68.680.105.510 đồng

- Giá trị quyết toán: 93.622.798.437 đồng
(Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn, bốn trăm ba mươi bảy đồng).
- Thời gian thi công: 669 ngày, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011