Dự án / Dự án xây lắp

Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam

Phối cảnh dự án

 

Tên dự án: Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam

- Gói thầu: H&I-1: BOC-1

- Địa điểm: xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn

Nhà thầu EPC: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

- Tổng giá trị hợp đồng: 194.607.630.350đ (Một trăm chín mươi bốn tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm ba mươi ngàn, ba trăm năm mươi đồng).

- Hạng mục công trình gồm có:

      + Nhà xưởng và kho chứa phụ tùng

      + Trung tâm cấp cứu và cứu trợ khẩn cấp

      + Canteen

      + Nhà nghỉ ca

      + Nhà bảo vệ

      + Trạm biến áp

      + Hệ thống đường và hạ tầng kỹ thuật

- Ngày khởi công: 16/9/2019

- Thời gian thi công dự kiến: 14 tháng