Giới thiệu / Hình ảnh hoạt động

Hình Ảnh Trao Học Bổng
Nhân dịp khai giảng Trường Đại học GTVT TP.HCM

 

Ông Phạm Văn Triêm (người bên trái)
Chủ tịch HĐQT-Công ty Tân Phước Thịnh
Trao Học bổng 50.000.000 đồng
cho Đại diện Trường Đại học GTVT TPHCM
nhân Lễ khai giảng năm học 2015-2016