Tin tức - Sự kiện / Hoạt động đầu tư
Công ty Tân Phước Thịnh tổng kết hoạt động SXKD năm 2013, đặt phương hướng hoạt động năm 2014 và đưa Nhà máy gạch không nung An Ngãi T.P.T đi vào hoạt động
 
Công ty Tân Phước Thịnh đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung tại Cụm CN-TTCN An Ngãi