TIN TỨC - SỰ KIỆN / Tin tức

Nhận định của Ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch HĐQT CTy Cổ Phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh về chính sách kích cầu

Nhận định của Ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch HĐQT CTy Cổ Phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh về chính sách kích cầu

 
 

Các DN vừa và nhỏ sẽ có điều kiện tích luỹ vốn

 

       Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, giãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo thông tư này DN vừa và nhỏ được giảm 30% số thuế TNDN

 phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế TNDN của năm 2008. Về phía các DN vừa và nhỏ thì chính sách này đã giúp cho họ có điều kiện tích luỹ vốn nhằm có thêm được nguồn vốn để tái đầu tư, mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ thêm thu nhập cho người lao động trong DN để kích thích khả năng làm việc của nhân viên, tăng nguồn lợi cho DN và người lao động.

       (trích báo BRVT ngày 06/02/2009)