TIN TỨC - SỰ KIỆN / Tin tức

CTy Cổ Phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh tích cực hưởng ứng Tuần lễ Quốc Gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 12 năm 2010

CTy Cổ Phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh tích cực hưởng ứng Tuần lễ Quốc Gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 12 năm 2010

     
 

      Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chóng cháy nổ lần thứ 12 năm 2010, nhằm nâng cao nhận thức cho Người lao động, tạo phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, để mọi người thực hiện tốt các quy trình, quy phạm an toàn, biện pháp thi công, biện pháp an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố thiết bị và bệnh nghề nghiệp.

     

 

     

 

 

      Từ ngày 14/3 đến ngày 31/3/2010 Công Ty Cổ Phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh đã liên tục tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như:

      1. Khám sức khỏe tổng quát cho toàn thể CNV-NLĐ trong Công ty;

      2. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN tại các công trường và Văn phòng Công ty;

      3. Cung cấp Sổ tay, tài liệu chuyên đề về An toàn vệ sinh lao động trong xây dựng cũng như trong việc sử dụng điện cho Người lao động;

      4. Tổ chức kiểm tra chuyên đề về ATVSLĐ-PCCN và một số hoạt động khác.

      5. ĐẶC BIỆT: Công ty đã tổ chức tập huấn An toàn lao động cho hàng trăm Người lao động trực tiếp làm việc trên công trường, cụ thể là tại Cụm công trình C1 - thuộc dự án Khối phục vụ Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR-VT; Công trình trụ sở UBND thị trấn Đất Đỏ do Ông Nguyễn Phi Hùng – chuyên viên Sở LĐTB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn;