Tin tức - Sự kiện / Công tác Đảng và Đoàn TNCS

Bản Đăng Ký Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức HỒ CHÍ MINH

 

      Tích cực thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

      Mời các Đồng chí và các Bạn tải Bản Đăng Ký Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức HỒ CHÍ MINH tại đây