Công ty Tân Phước Thịnh cùng với báo BRVT tặng nhà đại đoàn kết cho người nghèo đón Tết