CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TÂN PHƯỚC THỊNH TRÚNG CỬ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HỘI XÂY DỰNG TỈNH BR-VT, NHIỆM KỲ 2013-2018

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TÂN PHƯỚC THỊNH TRÚNG CỬ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HỘI XÂY DỰNG TỈNH BR-VT, NHIỆM KỲ 2013-2018

Ngày 08/11/2013 tại Khách sạn Cao Su, số 108 đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu. Hội Xây dựng tỉnh BR-VT đã long trọng Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2018

Đến dự Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Minh-Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh Ủy tỉnh BR-VT, cùng hơn 200 Đại biểu là Hội viên tập thể, Hội viên cá nhân của Hội Xây dựng tỉnh BR-VT.

Tại Đại hội, Hội Xây dựng đã bầu ra Ban chấp hành Khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018, gồm có 28 thành viên, ông Trần Ngọc Thanh tiếp tục được Đại hội bầu chọn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh BR-VT Khóa IV, ông PHẠM VĂN TRIÊM-Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Phước Thịnh trúng cử ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ.

Được biết Hội Xây dựng tỉnh hiện có 39 hội viên tập thể với trên 5.100 thành viên. Với vai trò là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong những năm qua, Hội xây dựng đã có những đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển nước nhà nói chung, tỉnh BR-VT nói riêng, nhận được sự đánh giá rất cao của chính quyền và sự tin yêu của người dân địa phương. Nhất là trên lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, với 117 dự án chuyên ngành mà Hội đã góp ý bằng văn bản lẫn trực tiếp mang đậm tính khoa học và trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng của từng dự án.

Trong công tác chính trị của địa phương, Hội đã giới thiệu, hiệp thương nhân sự ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, kết quả có 02 đồng chí trúng cử HĐND tỉnh và 01 đồng chí là ông PHẠM VĂN TRIÊM trúng cử HĐND thành phố Vũng Tàu.

Trong công tác nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, Hội đã không ngừng tìm mọi biện pháp để khích lệ, động viên các Hội viên tập thể tích cực nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong SXKD, điển hình như Công ty TÂN PHƯỚC THỊNH, với việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung (cụ thể là gạch xi măng cốt liệu) tại Cụm CN-TTCN An Ngãi, góp phần hiện thực hóa Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng; Công văn số 1975/UBND-VP ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh BR-VT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng và Công văn số 1034/SXD-GĐ ngày 13/7/2012 của Sở Xây dựng tỉnh BR-VT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Đáp ứng nhu cầu sử dụng trong ngành xây dựng hiện nay.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã vận động các Hội viên của mình đóng góp cho công tác xã hội từ thiện với số tiền trên 20 tỷ đồng, nhờ vậy công tác an sinh xã hội tại địa phương được đảm bảo, mặc dù trong những năm qua hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng đều gặp phải không ít khó khăn.

Trong lĩnh vực thể dục thể thao, Hội cũng đã tổ chức thành công 02 lần Hội thao, thu hút được hàng trăm VĐV tham gia, tạo sức lan tỏa lớn, thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát triển một cách mạnh mẽ, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi giữa các doanh nghiệp với nhau.

Để Hội có cơ sở phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, Ban chấp hành Hội Xây dựng nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra nhiều phương hướng và giải pháp hữu hiệu, qua đó tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự, theo hướng “Vừa hồng Vừa chuyên“, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội gắn với công tác phổ biến kiến thức và hoạt động khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của toàn ngành Xây dựng tỉnh nhà, tích cực vận động Hội viên đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Xã hội từ thiện, chung tay cùng với chính quyền các cấp làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.