Các thành viên trong đại gia đình Tân Phước Thịnh  với quyết tâm một năm làm việc hiệu quả hơn, nhiều thành tích hơn dù cho những chặng đường phía trước có nhiều thử thách đang chờ đợi nhưng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua, cùng nhau tiếp thêm lửa, tiếp thêm năng lượng để sẵn sàng cho một năm mới 2022 đầy thành công rực rỡ.