CÔNG TY TÂN PHƯỚC THỊNH VỚI CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

CÔNG TY TÂN PHƯỚC THỊNH VỚI CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Sáng ngày 25/4/2018, nhân kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và 43 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2018). Chi ủy, BGĐ, Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Thanh niên trong Công ty Tân Phước Thịnh đã đến dâng hương tại Đền thờ Hùng Vương-Mẫu Cửu Thiên (số 12 đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT) và thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Đận thường trú tại nhà số 315 đường Nguyễn An Ninh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Mục đích của việc dâng hương cũng như thăm Mẹ VNAH là nhằm giáo dục thế hệ trẻ trong Công ty luôn ghi nhớ về cội nguồn dân tộc, công lao dựng nước của các Vua Hùng và công lao giữ nước của ông cha ta. Qua đó thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Ngày xưa, các Vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày nay, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước“. Để từ đó khơi dậy lòng yêu nước, tình cảm cách mạng của thế hệ trẻ, không ngừng ra sức phấn đấu hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, cống hiến sức trẻ bảo vệ và xây dựng Đất nước, hoàn thành mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“.