Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII. Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Văn Thọ được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. 10 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VII được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

(nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu)