CTY TÂN PHƯỚC THỊNH ĐĂNG KÝ ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO CỦA TỈNH BR-VT

CTY TÂN PHƯỚC THỊNH ĐĂNG KÝ ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO CỦA TỈNH BR-VT

Hưởng ứng lời kêu gọi tại công văn số 03/CV-BVĐ ngày 03/12/2015 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh BR-VT, ngày 28/12/2015 tại Hội trường B, trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh BR-VT, đại diện Công ty Tân Phước Thịnh đã đăng ký đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh BR-VT năm 2016 với số tiền 50.000.000 đồng.

ông Lê Văn Hiền-Phó TGĐ Công ty (bên trái)trao tấm séc tượng trưng số tiền đăng ký ủng hộ
cho đại diện lãnh đạo Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh BR-VT
ông Lê Văn Hiền-Phó TGĐ Công ty (bên trái)
trao tấm séc tượng trưng số tiền đăng ký ủng hộ
cho đại diện lãnh đạo Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh BR-VT

Số tiền đăng ký tuy chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số tiền quyên góp hàng năm của Công ty cho công tác Đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện. Tuy nhiên việc đăng ký này thể hiện sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và nhân viên trong Công ty trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nhà, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-chính trị-xã hội của địa phương trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
Xem thêm tin bài trên Báo BR-VT số ra ngày 28/12/2015