Cụm Công nghiệp An Ngãi

Các căn cứ pháp lý:
–    Văn bản số: 3982/UBND.VP ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh BR-VT, về việc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tân Phước Thịnh làm chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp An Ngãi – Huyện Long Điền;
–    Giấy chứng nhận đầu tư số: 49121000075 do UBND tỉnh BR-VT cấp ngày 31/12/2007.
Các ngành khuyến khích đầu tư vào cum CN-TTCN An Ngãi:

1/ Sản xuất may mặc và giày da (không thuộc da);

2/ Sản xuất tiêu dùng chất lượng cao;

3/ Lắp ráp hàng tiêu dùng và gia dụng;

4/ Sản xuất vật liệu xây dựng;

5/ Gia công cơ khí cấu kiện thép;

6/ Sản xuất vật tư và trang thiết bị y tế;

7/ Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn;

8/ Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành.

Những nội dung chi tiết khác, vui lòng xem trang Brochure đính kèm

Giấy phép môi trường