Đại hội CĐCS Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh lần thứ V

Đại hội CĐCS Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh lần thứ V

Chiều ngày 14/4/2023, CĐCS Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Xuân Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Tỉnh BRVT; đồng chí Nguyễn Tuyết Hà – Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Phạm Văn Triển – Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và 45 đại biểu đại diện cho 62 đoàn viên, người lao động Công ty.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ IV và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V 2023-2028, Công đoàn cơ sở Công ty hiện có 62 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao, đội ngũ đoàn viên và người lao động của Công ty đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của công đoàn, công đoàn cơ sở đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn công ty thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với lãnh đạo công ty trao đổi, đối thoại với đoàn viên, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong đoàn viên, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; hoạt động Công đoàn đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Phan Xuân Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Tỉnh BRVT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội Đồng chí Phan Xuân Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Tỉnh BRVT đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở công ty đã hoàn thành các tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã đề ra. Trong thời gian tới, ông Phan Xuân Tuấn đề nghị Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cấp trên giao; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại đơn vị….

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công ty đã đề ra.

Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên ra mắt

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Tân Phước Thịnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và bầu 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Tỉnh BRVT.