CẢI TẠO, NÂNG CẤP NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TỈNH BR-VT

– Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh BR-VT
– Chủ đầu tư: Sở LĐTB&XH tỉnh BR-VT
– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh
– Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 56, phường Phước Hưng, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT
– Giá trị xây lắp: 44.595.017.914đ (Bốn mươi bốn tỷ, năm trăm chín mươi năm triệu, không trăm mười bảy ngàn, chín trăm mười bốn đồng)
– Ngày khởi công: 29/11/2016
– Ngày hoàn thành: 33 tháng kể từ ngày khởi công
– Quy mô công trình:
Khối công trình xây mới: Khối tượng đài; Nhà bia tưởng niệm; Nhà đón tiếp; Nhà để chuông; Nhà chòi dừng chân.
Khối công trình cải tạo: Thân tượng tài; Nhà quản trang; Cải tạo khu mộ liệt sỹ (3.280 phần mộ) và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác.