CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BR-VT

– Tên dự án: Cải tạo Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Địa điểm: Số 31 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

– Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty CP Không Gian Sống

– Tổng giá trị hợp đồng: 60.210.752.512đ (Sáu mươi tỷ, hai trăm mười triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm mười hai đồng).

– Ngày khởi công: 02/2023

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng