Công trình Kho bạc nhà nước Châu Đức

 – Tên công trình: Kho bạc nhà nước Châu Đức
– Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu
– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

– Địa điểm công trình: thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT
– Giá trị xây lắp: 13.099.213.305 đồng
(Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, hai trăm mười ba ngàn, ba trăm lẻ năm đồng).
– Thời gian thi công: từ ngày 10/10/2012 đến 10/6/2013
– Quy mô xây dựng:
+ Loại công trình và chức năng: Công trình dân dụng cấp IV
+ Các đặc điểm khác: Khối nhà làm việc chính 2 tầng cải tạo, mở rộng, xây mới 03 hạng mục nhà 1 tầng gồm: Nhà xe CBCC kiêm nhà để máy phát điện dự phòng, Nhà xe khách hàng, Nhà thường trực, Cổng chính, cổng phụ, tường rào và Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm: cấp điện, cấp thoát nước, cấp nước PCCC, bể nước ngầm, sân đường nội bộ.