CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ BÁO BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ BÁO BÀ RỊA-VŨNG TÀU

– Tên dự án: Trụ sở làm việc Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

– Địa điểm: thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT

– Chủ đầu tư: BQL Dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh BR-VT

– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

– Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh BR-VT

– Tổng giá trị hợp đồng: 29.818.141.755đ (Hai mươi chín tỷ, tám trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi một ngàn, bảy trăm năm mươi năm ngàn đồng).

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày khởi công (dự kiến vào quý 4 năm 2018)