Gói thầu H&I 8 – Nhà kho 2 của Dự án Tổ hợp hoá dầu Miền nam Việt Nam

Gói thầu H&I 8 – Nhà kho 2 của Dự án Tổ hợp hoá dầu Miền nam Việt Nam

Vào Ngày 07/09/2020 , Công ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Phước Thịnh và Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn đã ký kết:

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ THI CÔNG, MUA SẮM VÀ XÂY LẮP (“EPC”) TRỌN GÓI CHÌA KHÓA TRAO TAY CHO GÓI THẦU H&I 8 – NHÀ KHO 2 CỦA DỰ ÁN TỔ HỢP HÓA DẦU MIỀN NAM VIỆT NAM

Gói thầu  H&I-8, nhà kho 2, thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam có:

  • Tổng giá trị : 512 tỷ đồng .
  • Thời gian thi công : 12 tháng.
  • Tổng diện tích xây dựng là 74.095m2

Đây là hạng mục công trình quan trọng đóng góp vào sự hoàn thiện tổng thể dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam – là một trong những dự án có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của tỉnh BR-VT.

Phối cảnh dự án từ trên cao