DỰ ÁN KHU NHÀ Ở KẾT HỢP VĂN PHÒNG – DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN MINH

– Tên dự án: Khu nhà ở liên kế thuộc khu A dự án Khu nhà ở kết hợp Văn phòng – Dịch vụ thương mại Trần Minh

– Địa điểm: phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trần Minh

– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

– Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TVTK – ĐTXD Hưng Công

– Tổng giá trị hợp đồng: 53.319.047.766đ (Năm mươi ba tỷ ba trăm mười chín triệu không trăm bốn mươi bảy ngàn bảy trăm sáu mươi lăm đồng).

– Ngày khởi công: 10/2022

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.