Gói thầu BOC 1 – H&I 1 – Dự án Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam

TỔ HỢP HÓA DẦU MIỀN NAM VIỆT NAM

– Tên dự án: Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam

– Gói thầu: H&I-1: BOC-1

– Địa điểm: xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn

– Nhà thầu EPC: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

– Tổng giá trị hợp đồng: 194.607.630.350đ (Một trăm chín mươi bốn tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm ba mươi ngàn, ba trăm năm mươi đồng).

– Hạng mục công trình gồm có:

+ Nhà xưởng và kho chứa phụ tùng

+ Trung tâm cấp cứu và cứu trợ khẩn cấp

+ Canteen

+ Nhà nghỉ ca

+ Nhà bảo vệ

+ Trạm biến áp

+ Hệ thống đường và hạ tầng kỹ thuật

– Ngày khởi công: 16/9/2019

– Thời gian thi công dự kiến: 14 tháng