Trường mầm non Hàng Điều

– Tên dự án: Trường mầm non Hàng Điều, phường 11, Thành phố Vũng Tàu

– Địa điểm: phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

– Chủ đầu tư: UBND Thành phố Vũng Tàu

– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

– Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân

– Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP Không Gian Sống

– Tổng giá trị hợp đồng: 47.449.239.610đ (Bốn mươi bảy tỉ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm mười đồng).

– Ngày khởi công: 22/01/2021

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 17 tháng