Trường Mầm non phường 9-Vũng Tàu

– Tên công trình: Trường mầm non phường 9, Tp. Vũng Tàu
– Chủ đầu tư: UBND Thành phố Vũng Tàu
 Đại diện CĐT: BQL Dự án đầu tư xây dựng Tp. Vũng Tàu
 Nhà thầu chính: Liên danh Công ty Tân Phước Thịnh và Công ty Đại Thành Đạt
– Địa điểm xây dựng: Phường 9, Tp. Vũng Tàu
– Giá trị hợp đồng: 16.600.808.000 đồng
– Giá trị quyết toán: 17.235.000.000 đồng (Mười bảy tỷ, hai trăm ba mươi năm triệu đồng)
– Thời hạn thi công: 17 tháng, kể từ ngày 21/7/2015
– Quy mô xây dựng:
+ Khối công trình chính: Nhà 4 tầng với quy mô 8 nhóm lớp, diện tích xây dựng: 698m2, diện tích sử dụng 2.632m2.
+ Khối hạng mục phụ trợ: Trạm bơm, nhà đặt máy phát điện, nhà bảo vệ, cổng trường, tường rào, cây xanh, thảm cỏ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, PCCC, hệ thống chống sét, thông tin liên lạc…