Văn phòng TT Đào tạo ĐH GTVT Tp.HCM tại Vũng Tàu

– Tên công trình: Văn phòng Trung tâm Đào tạo đại học GTVT Tp. HCM tại Vũng Tàu
– Chủ đầu tư: Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM
– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh
– Địa điểm xây dựng: Phường 11, Tp. Vũng Tàu
– Tổng giá trị gói thầu: 18.072.451.879 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, bảy mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi một ngàn, tám trăm bảy mươi chín đồng).
– Thời hạn thi công: 320 ngày, kể từ ngày khởi công 14/7/2015
– Quy mô xây dựng: Khối nhà chính (giai đoạn 1): công trình cao 06 tầng, có sân thượng, tổng diện tích sàn sử dụng (không kể diện tích sân thượng): 2.163m2 và hạng mục hạ tầng đồng bộ khác.