LÃNH ĐẠO TỈNH BR-VT THĂM VÀ CHÚC TẾT CÔNG TY NĂM 2013

LÃNH ĐẠO TỈNH BR-VT THĂM VÀ CHÚC TẾT CÔNG TY NĂM 2013

Ngày 29 tháng 01 năm 2013 (tức ngày 18 tháng Chạp), đồng chíTRẦN MINH SANH-Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT đã dẫn đầu lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc Tết Công ty Tân Phước Thịnh.

Đ/c Phạm Văn Triêm (bên trái) và Đ/c Trần Minh Sanh
Đ/c Phạm Văn Triêm (bên trái) và Đ/c Trần Minh Sanh

      Sau đó, vào ngày 05 tháng 02 năm 2013 (tức ngày 25 tháng Chạp), đồng chí PHẠM HÒA-Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh BR-VT cũng đã đến thăm và chúc Tết Công ty.

Đ/c Phạm Văn Triêm(bên trái) và Đ/c Phạm Hòa
Đ/c Phạm Văn Triêm(bên trái) và Đ/c Phạm Hòa

Tại buổi tiếp Đoàn, đồng chí PHẠM VĂN TRIÊM-Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo với Đoàn về những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua, những khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Công ty Tân Phước Thịnh nói riêng đang gặp phải, để Đoàn nghiên cứu tìm các giải pháp khả thitừng bước tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh đó, tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch HĐQT Công ty cũng đã nêu lên những định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất Gạch Không Nung tại Cụm CN-TTCN An Ngãi do chính Công ty làm chủ đầu tư, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về việc sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng được quy định chi tiết tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng.