Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam (ở xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) là một trong những dự án có tầm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, nhất là công nghiệp hỗ trợ, thu hút xu thế đầu tư mới ở lĩnh vực sau hóa dầu, tạo sức bật cho nền kinh tế của tỉnh. Với tổng mức đầu tư 5,4 tỷ USD, Tổ hợp hóa dầu miền Nam sẽ thu hút khoảng 1.000 lao động có kỹ thuật và đóng góp ngân sách khoảng 60 triệu USD/năm.

Nguồn: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu