CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY TÂN PHƯỚC THỊNH

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY TÂN PHƯỚC THỊNH

Ngày 02/8/2016 Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có thông báo số 185/SXD-GĐ về việc công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh, chi tiết vui lòng xem tại www.soxd.baria-vungtau.gov.vn hoặc tải file về máy