ĐƯỜNG QUY HOẠCH D13 – KHU DÂN CƯ SỐ 9, TX PHÚ MỸ, TỈNH BR-VT

– Tên dự án: Đường Quy hoạch D13 – Khu dân cư số 9 (Đường S nhánh Tây) thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Gói thầu số 12: Km 0+000 – Km 4+000

– Địa điểm: Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

– Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Thị xã Phú Mỹ

– Nhà thầu chính: Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703

– Tư vấn giám sát: Công ty CP Kiểm định và Xây dựng Kiểm định 1

– Tổng giá trị hợp đồng: 148.949.855.953đ (Một trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm năm mươi lăm nghìn, chín trăm năm mươi ba đồng).

– Ngày khởi công: 02/12/2022

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 27 tháng