TRỤ SỞ UBND PHƯỜNG 4, TP. VŨNG TÀU

– Tên công trình: Trụ sở UBND phường 4, Tp. Vũng Tàu
– Chủ đầu tư: BQL Dự án hạ tầng Tp. Vũng Tàu.
– Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh
– Địa điểm: số 68 đường Cô Giang, phường 4, Tp. Vũng Tàu
– Giá trị xây lắp: 16.665.289.981đ (Mười sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi năm triệu, hai trăm tám mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi một đồng)
– Ngày khởi công : 02/11/2016
– Ngày hoàn thành: 27/10/2017
– Quy mô công trình:
1/ Nhà chính: cao 7 tầng, tổng diện tích sàn 1.868,3m2
2/ Cổng-hàng rào và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác
– Cấp công trình: Cấp III
– Loại công trình: công trình công cộng, trụ sở làm việc